Leiderschap & Veerkracht

Je praktijk voorbereiden op de toekomst

Ontgrendel het potentieel van je medewerkers, leidinggevenden en managers door emotionele intelligentie te introduceren in je kantoor.

De drie eelementen om je kantoor te helpen om anders, creatief en innovatief te worden en te blijven zijn:

Kennis – energie – Focus

Herken je dit in jezelf of in je personeel?

Hoe kom ik over bij alle anderen in deze kamer? Vertrouwen ze me? Wat verwachten ze van mij? Heb ik deze uitdaging realistisch ingeschat? Ben ik voldoende voorbereid? Wordt mijn gevoel over wat hier gebeurt beïnvloed door hoe ik me vandaag over iets anders voel? Wat zal ik doen als ik hier faal?

Dit soort communicatie brengt de advocaat en het kantoor op een gevaarlijke terrein, waar negativiteit, lage energie niveau’s, focusverlies, minder rendement, minder aantrekking potentiële clienten, jaagt getalenteerde en gemotiveerde joge advocaten weg.

De carrières van advocaten draaien 80% om hun soft skills en 20% om hun kennis of intelligentie. Deze schijnbaar ongrijpbare kwaliteiten stellen ons in staat onszelf te begrijpen, te motiveren en te sturen, en de behoeften, waarden en gevoelens van andere mensen te (h)erkennen, te respecteren, erop in te spelen en ons eraan aan te passen. Advocaten die doorgroeien naar leidinggevende posities zouden allemaal een training soft skills moeten verkrijgen.

Elke advocaat die kan begrijpen welke emoties en behoeften zich afspelen binnen hun team, medewerkers en cliënten, heeft een enorme voordeel, en kan er veel winst uithalen om zich te differentieren van de rest en zijn praktijk te laten groeien op elk vlak

Waarom?

Omdat ze door hun soft skills te ontwikkelen zullen ze in staat zijn om:

 1. Efficienter te communiceren met cliënten.
 2. Cliënten op de hoogte houden van de casus/projectstatus, voortgang en nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op cliënten.
 3. En vooral op een manier die verstaanbaar en verbindend is voor de cliënt.
 4. Het schept vertrouwen tussen beide partijen een bodem voor een uitmuntende samenwerking.

 

Welke skills je medewerkers zullen ontwikkelen:

 • Snel reageren op e-mails en telefoongesprekken van cliënten; de juiste vragen kunnen stellen en onontbeerlijke informatie van cliënten weten te bemachtigen om de zaak tot een succes te brengen.
 • Aandachtig luisteren.
 • Responsiviteit voor cliënten en hun behoeften, belangen en doelen; anticiperen op de behoeften van cliënten.
 • In staat zijn om de emoties van cliënten snel om te buigen naar geruststelling en vertrouwen.
 • Uitleg van honorariumregelingen; nauwkeurige schattingen van honoraria en kosten en bereik van afwijkingen van schattingen Strategisch problemen oplossen, juridisch advies en case/projectmanagement.
 • Begrip van de behoeften, verwachtingen en prioriteiten van cliënten, inclusief de behoefte aan afsluiting: empathie en compassie.
 • Respect voor de Juridische deskundigheid/kennis van de wet.
 • De belangrijkste competenties worden door de vertrouwenspersonen, in afnemende volgorde, als volgt gerangschikt:
 • Juridische deskundigheid/competentie; kennis van de toepasselijke wet Eerbiedigen van de vertrouwelijkheid van cliënten.
 • Informatie vertrouwelijk houden Punctualiteit/ op tijd komen voor vergaderingen, afspraken en hoorzittingen.
 • Vermogen om passende risicobeperkingsstrategieën te bepalen. Eerbiedigen van toezeggingen.
 • Communicatieve vermogen om medewerkers en personeel te delegeren en ondersteuning te bieden in volle integriteit, betrouwbaarheid, respect en empathie.
 • Vermogen om manieren te bepalen om de waarde voor cliënten of belanghebbenden te vergroten.
 • Vermogen om de wet en de verschillende resultaten uit te leggen.
 • Een sterke werkethiek hebben en het beste van zichzelf geven Risicomanagementvaardigheden.
 • Vermogen om mogelijke handelwijzen te beoordelen en het bereik van waarschijnlijke resultaten in termen van risico’s en gevolgen te kunnen inschatten.
 • Uimuntende communicatieve vaardigheden in de rechtszaal.
 • Aandacht voor detail.
 • Betrokkenheid bij de klant.
 • Effectieve vergadering management.
 • Cliënt deelname aan de besluitvorming.
 •  

Welke voordelen zijn er nog als je beslist met mij samen te werken:

Je medewerkers, ledinggevenden en managers leren:

Om hun interne en externe communicatie op een positieve manier te kanaliseren en constructieve feedback te geven.

 • Negatieve emoties weten om te zetten in possitieve energie
 • Identificieren welke kernkwaliteiten elke medewerker heeft en deze matchen met hun persoonlijkheid, skills en expertise
 • Rust in het hoofd en meer focusbehoud om zich te kunnen toeleggen op prioritaire dossiers
 • Efficienter tijdsmanagement
 • Positieve energie creeren tussen de teams, medewerkers en managers door een doeletreffende en verbindende communicatiepatroon te ontwikkelen
 • Een positieve werkomgeving creeeren waarin veerkracht, vertrouwen en verbinding de waarden zijn waardoor ieder persoon van laag naar hoog zich erkend en gewaardeerd zal voelen
 • Creativiteit om problemen op te lossen en innovatieve projecten in het leven te roepen
 • Accuraat en doeltreffend elke dossier tot een uitstekende einde te bengen.
 • Een open en veilige sfeer creeren waarin ieder medewerker zich vrij voelt om zijn of haar behoeften en gevoelens bekend te maken zonder dat ze hiervoor afgestraft gaan worden.
 • Wat zijn de voordelen om je kantoor op deze manier in te richten:
 • Meer plezier, creativiteit, positieve energie, openheid, en vrijheid, het gevolg is een veel hoger rendement want waar medewerkers zich goed voelen gaan ze ook het beste van zich geven. En dat komt ten goede voor hun cliënten, het is als een dominospel die steeds zich verder verspreidt.

 

De technieken, methodieken en concepten die ik toepas om je praktijk en je medewerkers naar een hogere dimensie te tillen zijn:

NLP(Neurological Linguistic programmation) NVC (Non-violant communication) CBT (Cognitive Behaviour Therapy) Mindfulness en andere Business gerelateerde Coaching vaardiggheden zoals de methodieken van Goleman, Bateson en Offman.

Om al deze concepten binnen mijn programma’s te kunnen en mogen introduceren heb ik de nodige expertise en diplomering verworveen die altijd ingezien kan worden.

Plan een gesprek met mij om samen te bekijken welke programma aan je noden en behoeften voldoet en in functie wat nodig is binnen je kantoor. Vershillende factoren speelen hier een rol, de grootte van je kantoor, hoeveel personeel, managers, welke expertises, en vooral wat is je visie op lange termijn, welke doelen wil je zeker realiseren en wanneer en hoe wil je deze implementeren binnen je kantoor om innovatief en creatief te zijn en vooral de uitdagingen van de toekomst op een voorbereide wijze aan te gaan.

U krijgt nadien een volledige analyse met roadmap toegestuurd waarin alle stappen heel duidelijk en transparant beschreven zullen staanmet prijzen, tijdsduur traject. Daarna beslist u of u met mij samen wilt werken of niet. Het is helemaal vrijblijvend en vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

Het exploratiegesprek van 1,5 tot 2 uur voor kantoren kost €250+BTW