Krachtige vragen om sterke team eigenschappen te activeren

De kracht van krachtige eigenschappen

In tijden van verstoring, verandering en overgang zijn sterke eigenschappen een belangrijk element voor je medewerkers om op te steunen. Ze kunnen een belangrijke doorgang zijn naar afstemming – en synergie – voor zowel teams als de individuen binnen die teams.

Uit decennia van onderzoek naar sterke punten heeft Gallup 1 ontdekt dat individuen en teams die leiden vanuit hun sterke punten:

6 keer meer betrokken zijn

3 keer meer kans hebben op een uitstekende kwaliteit van leven

8,9% meer winstgevend zijn

En wat meer is, Gallup’s gegevens tonen aan dat alleen al het leren van onze individuele sterke punten medewerkers 7,8% productiever maakt, terwijl teams die zich elke dag richten op sterke punten een 12,5% hogere productiviteit hebben. 2

Teamcoaching: bouw aan teamsterkte door complementariteit

In teams leidt complementariteit in plaats van gelijkenis tot teamsterkten.

Elk teamlid brengt andere sterktes in het team. En als je met teams werkt, werk je waarschijnlijk met sterke punten op zowel individueel als teamniveau.

Bij complementariteit identificeren en erkennen we wat elke persoon in het team inbrengt en bekijken we vervolgens hoe deze sterke punten samenwerken om het team als geheel te versterken. Wanneer we deze sterke punten collectief inzetten, zijn we vaak in staat om teamcapaciteiten te activeren waarvan mensen zich voorheen niet bewust waren. In de advocatuur is dat niet anders.

Alhoewel advocaten van nature meer individueel functioneren en vaak teamwork- en samenwerken als een complexe fenomeen beschouwen, heeft onderzoek uitgewezen dat wanneer er interactie en communicatie tussen de diverse partijen plaatsvindt, dat er ook optimale resultaten en doelenstellingen worden bereikt.

Nodig teamleden uit om deze vragen te overwegen:

Wat valt jullie op aan jullie gezamenlijke sterktes? Hoe tellen ze op?

Op welke sterke punten kun je vertrouwen? Individueel? Collectief?

Wat merk je over de rollen in het team en de sterktes?

Welke sterktes ontbreken er in het team?

Wat is de blinde vlek die ontstaat door te veel te vertrouwen op je sterktes?

Met welke sterktes moet je samenwerken, of ze inbrengen?

Groepscoaching: zet de schijnwerper op individuele sterktes

In tegenstelling tot Team Coaching, waar individuen regelmatig met elkaar in contact komen, is het mogelijk dat je team niet met elkaar in contact komen buiten de groepscoaching sessies.

Dit betekent dat, in groepscoaching sessies, je primaire focus waarschijnlijk zal liggen op individuele sterke punten en hoe je medewerkers deze benutten in hun eigen leven en wereld.

Nodig groepsdeelnemers uit om zichzelf af te vragen:

Hoe gebruik ik mijn sterke punten op regelmatige basis?

Welke worden niet gebruikt?

Welke worden te veel gebruikt, waardoor er een blinde vlek zou kunnen ontstaan?

Welke, als die er al zijn, verbaasden je?

Op welke zou je je de komende maand of het komende kwartaal willen focussen en meer gebruiken in je werk of leven? Welke veranderingen zou dat met zich meebrengen?

Wrap-up

Aangezien onze sterke eigenschappen van invloed zijn op de manier waarop we van nature in de wereld functioneren, hebben ze vaak een impact op de manier waarop we communiceren, wat we prioriteren en hoe we flow vinden.

En in turbulente tijden wordt samenwerking nog belangrijker. Dus als mensen deel uitmaken van een samenwerkingsverband of een team, is het belangrijk om te onderzoeken welke unieke capaciteiten elke persoon meebrengt, en hoe deze bij elkaar passen.

In de advocatuur hebben we te maken met diverse expertises, jurisprudentie, juridische onderwerpen, cliëntendossiers, committees, aansprakelijkheid en vennootschappen. Als team van een bepaalde expertise zoals bijvoorbeeld familie- en sociaal recht is van cruciaal belang dat alle betrokken rangen binnen het kantoor met elkaar afstemmen, om tijd te besparen, dossiers efficient behandelen en tot een goed einde te brengen. In dossiers die rechtstreeks met strafrecht- en strafrechtprocesrecht merken we een stijging in de samenwerking synergie.

Het is een delicate kwestie om een strafzaak tot een gewenste resultaat te brengen, en daarom is belangrijk en essentieel om niet enkel de expertises in de gaten te houden maar zeker ook de verschillende sterke punten van elk teamlid die aan de zaak meewerkt.

Het zijn verschillende factoren binnen de advocatuur dat door Team coaching hun voordeel ermee kunnen halen. Bovendien heeft het ook het voordeel dat je als manager, CEO of leidinggevende je visie kunt uitzetten en samen met het team de acties, de deadlines, en resultaten kunt bepalen en de verscheidenheid aan talent kunt inzetten om je doelen op redelijke korte tijd kunt behalen met veel minder middelen en met veel meer motivatie en drive.

Actie: Bedenk hoe je in je volgende groeps- of teamcoaching individuele en teamsterke punten aan de oppervlakte kunt brengen.

Wil je meer weten over team- of management coaching en hoe je de Soft Skills voor advocaten kunt aanwenden voor je praktijk om meer structuur, focus en productiviteit te bevorderen? Neem contact met mij op: Info@evaguerra.be

Of klik op deze link: CONTACT

.

.

.

error: Content is protected !!

Download Your Copy