11

Training Integriteit binnen het bedrijfsklimaat

12

 

Bedrijfsethiek, Onderneming en Corporation: aangeboden door Academy Eva Guerra

Reputatierisico’s vormen de grootste bedreiging voor bedrijven over de hele wereld, zo blijkt uit de Global Risk Management Survey van Aon, die onlangs is gepubliceerd.

Integriteit is: “Het geheel van kenmerken van een onderneming en/of organisatie die haar voor de samenleving betrouwbaar maken en de betrouwbaarheid rechtvaardigen die de samenleving haar toekent door haar betrouwbaarheid”.

Fraude, gebrek aan ethiek bij leidinggevenden en wanpraktijken liggen ten grondslag aan de reputatie-crisissen, zoals de “dieselgate”, die miljarden euro’s heeft gekost aan bedrijven, zo niet is verdwenen met tientallen gevallen zoals Enron, Arthur Andersen, Gowex, spaarbanken en andere. Een gebrek aan ethiek houdt een groot risico in voor merken, branding en niettemin voor de middel- en grote juridische en advocatuur bedrijven dat echter in de meeste gevallen door leidinggevenden wordt onderschat.

 

 

07

 

Vandaag is het meer dan ooit van essentieel belang om ethiek centraal te stellen bij zakelijke beslissingen, want het is het gebrek aan ethiek en integriteit dat leidt tot wanbeheer, corruptie, omkoping en fraude, de belangrijkste aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om het reputatierisico te beheren, naast veiligheids- en operationele kwesties.

Doelstellingen van de training

Vanuit CA Eva Guerra consulting zijn wij ervan overtuigd dat integriteit, respect, service, uitmuntendheid en verantwoordelijkheid de waarden zijn die als leidraad moeten dienen voor zakelijk gedrag om de duurzaamheid van het bedrijf op middellange en lange termijn te waarborgen. Maar wij zijn ons er ook van bewust dat het ontbreken van deze waarden een groot reputatierisico met zich meebrengt, dat moet worden beheerst, ten eerste om crisissen te vermijden en ten tweede omdat het een bron van kansen is.

Daarom hebben wij deze training georganiseerd, die als algemene doelstelling heeft hulpmiddelen aan te reiken om ethiek in bedrijven toe te passen door de waarde integriteit te integreren binnen het bedrijfsklimaat:

Inzicht verwerven in de relevantie van ethische beginselen voor goed management en authentiek leiderschap.

 

 

Strategieën en instrumenten kennen om ethische beginselen in het management te bevorderen, onethisch gedrag te voorkomen en bedrijfsrisico’s als gevolg van een reputatieprobleem te vermijden. 

Versterk het vermogen om vanuit ethiek kansen te identificeren, te innoveren en verbeteringsinitiatieven binnen organisaties te beheren.

Verwerf tools om de reputatie te versterken en een reputatiecrisis succesvol te beheersen.
Nadenken over de rol van bedrijven en leiders om de uitdagingen van onze samenleving aan te gaan.

Inhoud van de training:

Toepassing van ethiek op het bedrijfsleven vanuit het oogpunt van reputatierisico’s.

Inleiding:

Waarom zal ethiek ons bedrijf redden?

Reputatierisico’s en bedrijfsbeheer.

Van boycot naar koopstop.

Hoe ethisch zakendoen en risicopreventie vorm te geven.

Is CSR genoeg om een ethisch bedrijf te zijn?
 1. De axiologische dimensie, het organigram en de werking van de ethische onderneming. 
 2. Beheersinstrumenten.
 3. Toepassing van ethiek in de uitvoerende praktijk.
 4. Co-creërende strategieën.
 5. De integratie in lijn met de verwachtingen van de belanghebbenden om risico’s te voorkomen.
 6. Sleutels om de authentieke leider van de bedrieger te onderscheiden en risico’s binnen de onderneming te voorkomen en te anticiperen.

 

 

Bedrijfstraining: Integriteit als kernwaarde en de toepassing van ethiek op het bedrijfsleven

Ik heb een reputatiecrisis, wat nu?

Te volgen stappen

 • Het crisisbureau
 • 360º communicatie
 • Reputatie herstel.
 • Methodologie
 • Organisatie

De methodologie is actief en op samenwerking gebaseerd. Er zullen casestudy’s worden gegeven en besproken, zodat de deelnemers het belang van bedrijfsrisicobeheer uit ethisch oogpunt en uit het oogpunt van de reputatie kunnen ontdekken en ervaren.

Trainers:

Pjotr Paijmans -> Gecertificeerde Business Coach

Eva Guerra: Business Coach Level Up

Kosten van de training: per team van 12 deelnemers €1200 

*20% korting als je tot 5 teams voor deze training inschrijft.

Tijdsduur training: 6 uur 2X 15 minuten pauze inbegrepen

Tijdschema: in overleg met het bedrijf

Plaats: in overleg met het bedrijf

Inschrijving en meer informatie op: info@evaguerra.be

Lees ook mijn blog over de kernwaarde integriteit binnen het bedrijfsklimaat: